צריך ניקוי מסך?

כלבים גדוליםכלבים בינונייםכלב קטןכלב חמודאימוץ כלביםכלבים לאימוץ
חתול למסירהכלב למסירהפנסיון כלביםעמותה לכלביםכלבים מחונכיםרוצה לאמץ כלב